Formularz został wyłączony!
Minął termin przewidziany przez organizatora - 2018/11/30 20:07:00
Kliknij tutaj aby dodać zgłoszenie jako administrator.
Zgłoszenie na HARCERSKĄ NOC FILMOWĄ 2018

Harcerska Noc Filmowa odbywa się 7 grudnia 2018 od godziny 18:00 do 9:00 dnia następnego. 
Dla uczestników w każdym pionie metodycznym przygotowany zostanie absorbujący program, wrzątek do ciepłych napojów, miejsce do spania. Każdy uczestnik zostanie ubezpieczony. Prosimy aby każda zgłaszająca się drużyna miała jednego opiekuna na 15 osób. (najlepiej instruktora lub nauczyciela). 
Regulamin wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej Hufca Ziemi Zawierciańskiej.  
http://www.zawiercie.zhp.pl/

Prosimy o zawarcie w pliku z danymi uczestników informacji o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora w celu i zakresie niezbędnym w procesie realizacji celu zgłoszenia. Administratorem danych osobowych jest IV Szczep im. BON "Zawiercie

Informacje i Pomoc
Do zakończenia zgłoszeń pozostało:
Zakończony
Wysłanych zgłoszeń: 1
Można zgłosić jeszcze 110 osób
Liczba zgłoszonych osób: 10 / 120
Liczba zgłoszeń: 1 / 30
Termin automatycznego zamknięcia formularza: 2018-11-30 20:07
Potwierdzenie adresu email W tym formularzu wymagane jest potwierdzenie swojego adresu email. Oznacza to, że po oddaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość aktywacyjna na podany adres email. W przypadku braku potwierdzenia adresu email twoje zgłoszenie nie będzie widoczne w systemie.
Automatyczna wiadomość - po oddaniu zgłoszenia otrzymasz automatyczną wiadomość
Edycja zgłoszenia
- do czasu zakończenia zgłoszeń możesz edytować następujące pola:
Nazwa Drużyny , Imię i nazwisko opiekuna , Numer telefonu do opiekuna , Lista uczestników , PESEL opiekuna , Numer i seria dowodu osobistego opiekuna ,